Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016

Cập nhật danh sách các căn hộ Chung cư HH2A đang giao dịch mới nhất ngày 6/10/2016. Tiến độ hoàn thiện 100%, bắt đầu bàn giao nhà từ ngày 25/09/2016 -> 05/10/2016.

Xem thêm:


Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Tuấn 0938 969 525 -  Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Phương 0947 123 488


Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng BC Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng Tiền
6 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 1596500% 100% 245 18,94 1.558,12
9 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 1596500% 100% 245 18,94 1.558,12
12A 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 15,45 100% 250 18,49 1.520,76
15 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 1596500% 100% 225 18,70 1.538,12
16 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 1596500% 100% 200 18,40 1.513,12
17 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 15,45 100% 230 18,25 1.500,76
23 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 1493500% 100% 210 17,49 1.438,40
30 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 14,42 100% 160 16,37 1.346,05
31 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
33 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 14,42 100% 220 17,09 1.406,05
35 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 14,42 100% 165 16,43 1.351,05
37 2  82,25   Đông Nam ô góc  Tây Bắc 1390500% 100% 220 16,58 1.363,69
                       
6 4  71,96   Đông Nam  Tây Bắc 15,5 100% 210 18,42 1.325,38
8 4  71,96   Đông Nam  Tây Bắc 15,5 100% 220 18,56 1.335,38
10 4  71,96   Đông Nam  Tây Bắc 15,5 100% 210 18,42 1.325,38
12 4  71,96   Đông Nam  Tây Bắc 15,5 100% 225 18,63 1.340,38
15 4  71,96   Đông Nam  Tây Bắc 15,5 100% 210 18,42 1.325,38
21 4  71,96   Đông Nam  Tây Bắc 14,5 100% 250 17,97 1.293,42
22 4  71,96  Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 250 17,97 1.293,42
40 4  71,96  Đông Nam Tây Bắc 13,5 100% 130 15,31 1.101,46
                     
5 6  70,32  Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 220 18,63 1.309,96
38 6  70,32  Đông Nam Tây Bắc 13,5 100% 195 16,27 1.144,32
40 6  70,32  Đông Nam Tây Bắc 13,5 100% 165 15,85 1.114,32
                     
10 8  70,32  Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 235 18,84 1.324,96
15 8  70,32  Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 210 18,49 1.299,96
28 8  70,32  Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 220 17,63 1.239,64
29 8  70,32  Đông Nam Tây Bắc 1400% 100% TT #VALUE! #VALUE!
Pent 8  49,44  Đông Nam Tây Bắc 1300% 100% 280 18,66 922,72
                     
6 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 220 18,56 1.335,38
11 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 220 18,56 1.335,38
12 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 230 18,70 1.345,38
12A 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 1500% 100% 225 18,13 1.304,40
22 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 250 17,97 1.293,42
24 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 245 17,90 1.288,42
28 10  71,96  Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 250 17,97 1.293,42
                     
7 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1596500% 100% 235 18,82 1.548,12
11 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1596500% 100% 250 19,00 1.563,12
12 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1596500% 100% 240 18,88 1.553,12
12A 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 100% 285 18,92 1.555,76
17 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 100% 235 18,31 1.505,76
20 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 100% 195 17,82 1.465,76
21 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1493500% 100% 270 18,22 1.498,40
24 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1493500% 100% 240 17,85 1.468,40
28 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1493500% 100% 235 17,79 1.463,40
31 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% 225 17,16 1.411,05
33 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% 230 17,22 1.416,05
34 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% 205 16,91 1.391,05
36 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1390500% 100% 235 16,76 1.378,69
40 12  82,25  Đông Nam ô góc Tây Bắc 1390500% 100% 190 16,22 1.333,69
                     
3 14  55,59  Tây Nam Đông Nam 1500% 100% 265 19,77 1.098,85
4 14  55,59  Tây Nam Đông Nam 1500% 100% 265 19,77 1.098,85
                     
Pent 18  45,48  Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     785 triệu
                     
17 20  55,59  Tây Nam Tây Bắc 1500% 100% 320 20,76 1.153,85
27 20  55,59  Tây Nam Tây Bắc 14,5 100% 310 20,08 1.116,06
                     
4 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1596500% 100% 320 19,86 1.633,12
12 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1596500% 100% - - 1.700,00
12A 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 100% TT #VALUE! #VALUE!
17 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 100% 290 18,98 1.560,76
24 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1493500% 100% TT #VALUE! #VALUE!
28 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1493500% 100% 280 18,34 1.508,40
31 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 320 18,31 1.506,05
33 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 230 17,22 1.416,05
34 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 300 18,07 1.486,05
36 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1390500% 100% TT #VALUE! #VALUE!
37 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1390500% 100% 275 17,25 1.418,69
38 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1390500% 100% 220 16,58 1.363,69
39 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1390500% 100% 215 16,52 1.358,69
40 22  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 1390500% 100% 235 16,76 1.378,69
                     
4 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 280 18,89 1.359,40
9 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 280 19,39 1.395,38
12 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 285 19,46 1.400,38
14 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 260 19,11 1.375,38
15 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 285 19,46 1.400,38
16 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 280 19,39 1.395,38
24 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 280 18,39 1.323,42
26 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 280 18,39 1.323,42
29 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14 100% 280 17,89 1.287,44
35 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14 100% 260 17,61 1.267,44
36 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 255 17,04 1.226,46
38 24  71,96  Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 215 16,49 1.186,46
                     
8 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 280 19,48 1.369,96
14 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
17 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 270 18,84 1.324,80
18 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 270 18,84 1.324,80
19 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 270 18,84 1.324,80
24 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 290 18,62 1.309,64
                     
30 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 14 100% 280 17,98 1.264,48
39 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 200 16,34 1.149,32
40 26  70,32  Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 160 15,78 1.109,32
                     
8 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 285 19,55 1.374,96
12 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 265 19,27 1.354,96
15 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 280 19,48 1.369,96
16 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 285 19,55 1.374,96
17 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 300 19,27 1.354,80
20 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 280 18,98 1.334,80
25 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 280 18,48 1.299,64
31 28  70,32  Tây Bắc Đông Nam 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
pent 28  49,44  Tây Bắc Đông Nam 13 100% 250 18,06 892,72
                     
4 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15 100% 280 18,89 1.359,40
9 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 290 19,53 1.405,38
17 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 305 18,74 1.348,42
26 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
28 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 280 18,39 1.323,42
34 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14 100% 250 17,47 1.257,44
35 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 14 100% 240 17,34 1.247,44
40 30  71,96  Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 200 16,28 1.171,46
                     
7 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 335 20,04 1.648,12
8 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 320 19,86 1.633,12
12 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 330 19,98 1.643,12
14 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 240 18,88 1.553,12
15 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 280 19,37 1.593,12
23 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% 290 18,46 1.518,40
24 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
27 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
31 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 240 17,34 1.426,05
32 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
34 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 280 17,82 1.466,05
35 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 200 16,85 1.386,05
37 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 230 16,70 1.373,69
38 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 230 16,70 1.373,69
39 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 220 16,58 1.363,69
40 32  82,25  Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 215 16,52 1.358,69
                     
16 34  55,59  Đông Bắc Tây Bắc 15,5 100% 250 20,00 1.111,65

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 85914
Lượng truy cập: 53863662
ĐẦU TRANG